5G telefony jak vybírat

Dezinformace o 5G: paprsky smrti, mrtví ptáci či vliv na zdraví

Kolem moderních sítí páté generace se stále šíří celá řada bludů a mýtů. Dezinformace o 5G přitom mají mnohdy reálný základ. Vybrali jsme pět hlavních dezinformací o sítích páté generace, které stále dokola (jen s drobnými obměnami) kolují internetem.

Na každém šprochu pravdy trochu. To je jeden z hlavních argumentů, proč lidé konspiračním teoriím, dezinformacím, fake news, hoaxům a mýtům věří. A mají vlastně tak trochu pravdu…

Aby byla dezinformace úspěšná, nějaký ten reálný základ, na kterém si lidé „ověří“ své přesvědčení, mít zkrátka musí. Dnes se blíže podíváme na dezinformace o 5G, u kterých tento fakt dezinformátoři využili.

Falešné zprávy
(Fake News)
Žánr tzv. žluté žurnalistiky (bulvární či neetické novinařiny) úmyslně šířící dezinformace či hoaxy za účelem ovlivnit a zmanipulovat příjemce. (Wikipedia)
Dezinformace
(Disinformation)
Lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti, tak aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti. (Wikipedia)
HOAXOznačuje podvod, mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu. V elektronické komunikaci je to speciálně nevyžádaná e-mailová nebo IM zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit… Většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání (Wikipedia)

1. 5G a paprsky smrti

Hned první příklad je zářnou ukázkou, jak dezinformace fungují. Tahle existuje v mnoha variantách a varuje například před přílišnou „silou energetického paprsku signálu“, že „sítě 5G dokážou zaměřit člověka a pustit do něj energii“, konče u zmínek o „energetické zbrani v rukách moci“.

Vše v předchozím odstavci je samozřejmě nesmysl. Aby však i tyhle nesmysly fungovaly, musí za prvé budit emoce, a za druhé mít onen reálný základ. Na něm si pak člověk hledající například frázi „paprsky 5G“ ověří, že sítě páté generace skutečně umějí signál 5G směrovat.

Tahle schopnost se jmenuje „beaming forming„, zkráceně beamforming. Skrývá se za ní poměrně složitá matematika, ale tato technologie je v technickém světě známá už po desítky let. V síti 5G nachází uplatnění z toho důvodu, aby se šetřilo cenné a omezené frekvenční pásmo.

Jinými slovy: směrování paprsku dovoluje jedné základnové stanici obsluhovat na stejné frekvenci více zákazníků. Podrobně jsme tento princip vysvětlili v samostatném článku na téma Beaming Forming. V praxi to může vypadat tak, že už třeba za rohem bude na stejné frekvenci telefonovat někdo jiný. To by dneska zkrátka nešlo, daná frekvence by byla obsazená.

Elektromagnetické
pole a člověk

O FYZICE, BIOLOGII, MEDICÍNĚ,
NORMÁCH A SÍTI 5G

Energie tohoto paprsku navrch zůstává velmi nízká. I měření Asociace provozovatelů mobilních sítí prokázalo, že 5G vysílače září až stotisíckrát méně, než dovoluje limit. Cílem takzvaného paprskování (už dnes ho používají některé wi-fi routery) tedy není nic jiného než způsob, jak šetřit zdroji. Jako byste zúžili auta, aby se jich na silnici vešlo víc.

2. 5G zabíjí ptáky a hmyz

Hojně šířené dezinformace o 5G se týkají i údajného negativního vlivu tohoto rádiového signálu na hmyz, ptáky a další faunu. A i zde nacházíme reálný základ v podobě existujících fotografií masových úhynů ptactva. Problém této dezinformace jsme už rozebrali v samostatném textu, ale opakování je matkou moudrosti…

V prvé řadě je důležité připomenout, že žádná z desítek až stovek studií o vlivu elektromagnetického záření na člověka nepotvrdila žádný negativní vliv na lidský organismus. A vzhledem k tomu, že molekulární struktura tkání se u většiny zvěře od té lidské zas tak neliší, nejinak tomu bude zde.

Kdo je navrch zvídavý, často odhalí fakt, že v místě, kde k úhynu ptáků či jiné zvěře mělo podle těchto zpráv dojít, 5G sítě vůbec nejsou. Fotografie užívané v těchto dezinformacích o 5G pocházejí z několika předchozích zpráv zmiňující „padání mrtvých ptáků z nebe“.

Ano, to se skutečně stalo. A to dávno před samotnou existencí 5G sítí. Povětšinou jsou za tím rozmary počasí, či jako v tomto případě zábavní pyrotechnika či elektrické vedení. Zkrátka něco, co hejno „pobije“ či zasáhne už vysoko nad hlavami člověka.

3. 5G způsobuje rakovinu

Další dezinformace o 5G vychází z faktu, že vědci zřejmě nikdy nevyloučí opak. Dezinformátoři zde umně kombinují emoce se základním principem vědy, která nikdy zcela nevyloučí něco, co prakticky ani nejde zcela jednoznačně prokázat. Lživě pak nakládají se samotnou energií záření.

Pro pochopení reálného základu, o který se dezinformace o 5G na téma rakoviny opírají, je třeba pochopit rozdíl mezi ionizujícím a neionizujícím zářením. I tomu jsme věnovali samostaný text, pro pořádek ale uveďme, že první jmenované má dostatečnou energii měnit strukturu buněk (i těch lidských), zatímco druhé ne. A to druhé je právě i elektromagnetické záření.

Pravdou přitom je, že zprvu se vlivem elektromagnetického záření na člověka lidstvo zrovna nezabývalo. Mělo jiné, významnější problémy, jako byla druhá světová válka. Systematický výzkum vlivu neionizujícího záření, mezi které patří například i běžné rádiové vysílaní, začal až po ní.

Už tehdy přitom bylo rozhlasové vysílání zcela běžné. A prakticky stejného principu využívají rádiové sítě dodnes, jen s vylepšenými matematickými algoritmy v podobě modulace (zabezpečení signálu proti rušení) a podobně. A spolu s vědeckým poznáním se postupně upravovaly i limity, které medicína považuje u elektromagnetického záření za bezpečné.

Každopádně i zde platí stejné jako v předchozím bodě: žádná z desítek až stovek studií o vlivu elektromagnetického záření na člověka nepotvrdila žádný negativní vliv na lidský organismus. To je markantní rozdíl oproti takzvenému ionizujícímu záření, mezi než patří radiace či rentgen.

4. Antény budou všude, signál pronikne pod kůži

Budou a nepronikne. Reálný základ zde vyplývá z teorie takzvaných milimetrových vln, což není nic jiného než signál o velmi vysoké frekvenci v řádu gigahertzů. Takový dokáže přenést ohromné objemy dat, ale je také extrémně náročný na hustotu pokrytí.

Milimetrové vlny přitom konspirátoři velmi rádi využívají jako strašáka, se kterým 5G sítě přicházejí. Prakticky vzato jde ale jen o způsob, jak se poprat s požadavkem na vysokou kapacitu obsluhovaných koncových zařízení, stabilitu, spolehlivost a především velmi nízkou latenci, kterou 5G sítě mají zaručit. A to například pro provoz autonomních systémů vozidel.

Tyto systémy pak budou vyžadovat vysokou hustotu antén, třeba i na každém stožáru veřejného osvětlení. Na druhou stranu, aby sítě 5G skutečně dosahovaly rychlostí, které slibují, skryjí se pod zem. Bez vysokého podílu optických kabelů by totiž takových rychlostí nedosáhly.

A problematika milimetrových vln obecně? I na tu jsme se podívali v tomto samostatném textu. Tyto vlny se oproti tvrzení dezinforačních kampaní o 5G dostávají přes pevné překážky mnohem hůře než ty současné. Svými fyzikálními vlastnostmi se totiž velmi blíží viditelnému světlu. A světlo – jak je známo – například zdí neprostoupí. A tkání také tak.

Tyhle frekvence a vlny se navíc nebudou používat plošně. Hodí se jen někde, nejčastěji v husté městské zástavbě. Uplatnění pak najdou i ve vnitrofiremní aplikaci, tedy například průmyslové sítě uvnitř velkých továren. Právě tady se z nevýhody v podobě neprostupnosti zdí stává výhoda, protože takové průmyslové sítě nebudou rušit ty venkovní.

5. Kybernetická bezpečnost 5G sítí

Dezinformace o 5G také často míří ke kybernetickému nebezpeční spojenému s 5G sítěmi. Tvrdí například, že „5G sítě otevřou dveře hackerům“, kteří se pak zmocní veřejné či letecké dopravy. Podobné katastrofické představy přitom jsou podle mnoha expertů záležitostí spíš holywoodských scénáristů než reálného smýšlení.

Přesto zde konspirační teorie hrají na poměrně přízemní strach z vyšší moci. Dobře to shrnul Zdeněk Bečvář z ČVUT v tomto dezinformačním speciálu kolegů z Aktuálně.cz: „Největší riziko 5G sítí spočívá v tom, že máte potenciálně víc míst, která jsou zranitelná.“

Jinými slovy, zabezpečení sítí 5G je na velmi vysoké úrovni. Dokonce vyšší, než je zabezpečení současných 4G sítí. Tím, že se ale předpokládá, že 5G sítě propojí miliardy zařízení po celém světě, se z nich logicky stává zčásti i kritická infrastruktura. A do tohoto světa 5G logicky vstupuje politika.

V roce 2019 rozvířilo celospolečenskou debatu na toto téma varování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost před čínskými výrobci telekomunikační techniky Huawei a ZTE. Ve zkratce zmiňuje možné hrozby a ovlivnění těchto nadnárodních gigantů komunistickým aparátem země a hrozbu následné špionáže. Nejjednodušší řešení pak je tyto firmy vyloučit.

Největší riziko spjaté s 5G sítěmi však zůstává jediné: v objemu propojených zařízení a tedy i zranitelných míst. Žádaná „zadní vrátka“ by hackerům poskytovat rozhodně neměly a nebudou. Útoků však bude více, protože – velmi zjednodušené řečeno – všechno to, na co dříve stačila tužka a papír, je čím dál víc součástí velké elektronické sítě.

ČTĚTE DÁLE:

5G 5G procesor 5G smartphone 5G smartphony 5G sítě Apple Astra Zeneca covid covid-19 Dezinformace dimensity ericsson hoax huawei iphone konspirace Koronavirus mediatek mmWave Motorola nejlevnější 5G smartphone novinka O2 očkování očkování covid-19 Pfizer pokrytí procesor práce na dálku práce z domova připojení qualcomm realme rozvoj samsung smartphone snapdragon statistika t-mobile technologie vakcinace Vakcína vakcína covid vakcína mRNA xiaomi

Sdílejte článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *