Ionizující a neionizující záření

POLOPATĚ: Co je ionizující a neionizující záření? Rozdíl pocítíte na vlastní kůži

Nejen ve spojení s 5G sítěmi se často skloňují pojmy jako ionizující a neionizující záření. Málokdo však ví, co vlastně ukrývají a jak se souvisejí s elektromagnetickým zářením. Pojďme se na to společně podívat.

Je zcela přirozené, že co člověk nevidí, budí nedůvěru. Neschopnost člověka poznat zrakem či pocitem přítomnost většiny elektromagnetických polí tak přirozeně vyvolává spekulace, zda některý ze zdrojů záření (vysílač mobilní sítě, mikrovlnka, cokoli…) nemůže vyvolat zdravotní potíže.

Už od počátku mobilní komunikace se tak na mnoha frontách řeší, zda je je elektromagnetické záření a potažmo užívání mobilů bezpečné. Na toto téma vznikly desítky, možná spíš stovky až tisíce nezávislých studií. Ani jedna z nich však negativní vliv na zdraví člověka přímo nedokázala ani nepotvrdila. Zkoumání ovšem stále pokračuje.

A pak je tu ono ionizující a neionizuicí záření. Z laického pohledu to může vypadat složitě. Kdo se však nebojí například televizního vysílání, nemusí se bát ani mobilních sítí. Ty dnes využívají právě frekvence, které dříve patřily analogové televizi. Ano, proto jsme si před pár lety museli kupovat ony set-top-boxy. A nedávno znova.

Ionizující a neionizující záření

Co je to ale tedy to ionizující a neionizující záření? Nejdříve si definujme, co to samo záření je obecně. Pro naše potřeby je třeba ho vnímat jako proces, při kterém se energie šíří přímočaře z nějakého zdroje. Jinými slovy ho lze definovat jako energii, která se šíří prostorem.

Elektromagnetické
pole a člověk

O FYZICE, BIOLOGII, MEDICÍNĚ,
NORMÁCH A SÍTI 5G

Takové záření může vznikat přirozeně z přírodních zdrojů (například energie Slunce), či uměle jako důsledek lidské činnosti. A liší se nejen podle vlnové délky (respektive frekvence), jejichž vztah jsme si už vysvětlili, ale právě i v tom, zda je to ionizující a neionizující záření.

První jmenované (ionizující) ve zkratce znamená, že tok volných částic, které toto záření představují, má dostatečně velkou energii, aby měl vliv na atomy jiných látek. Patří sem například známá radiace, ale třeba i rentgen, kterému bychom se měli vystavovat co nejméně.

To druhé (neoionizující) takovou energii naopak nemá. Sem zas spadá většina elektromagnetických záření, tedy i vysílání rádiových či televizních programů, mobilní sítě, vysílaček a tak dále…

Rozdíl pocítíte na vlastní kůži

Ionizující záření má tedy laicky řečeno „sílu“. Sílu na to, aby z obalu atomu odtrhlo jeden či více elektronů. Tento druh záření nachází své uplatnění v průmyslu (defektoskopie – nedestruktivní zkouška materiálu), lékařství (diagnostika a terapie, tedy onen rentgen), na letištích (opět rentgen) či v jaderné energetice. Takzvaná radiace je ostatně všeobecně asi nejznámější forma ionizujícího záření.

Naopak neionizující záření je takové, které dostatečnou „sílu“ nemá. Nemá tedy schopnost ionizovat atomy či molekuly. Sem spadá většina běžného vysílání, elektromagnetických vln, ale i magnetických či statických polí, které nás běžně obklopují.

I když, aby to nebylo zas tak jednoduché, ona radiace nás běžně obklopuje také. Je běžnou součástí volného prostředí (od Slunce), ale v řádově nižší koncentraci než například u jaderných reaktorů.

O tom, zda je záření ionizující, či neionizující, pak rozhoduje energie jednotlivých fotonů, nikoli energie záření jako celku.

Tolik tedy hlubší teorie. Bez větších detailů je nicméně třeba jen vědět, že ionizující záření byste na vlastní kůži opravdu cítili, zatímco to neionizující lidský organismus nevnímá. Pro zájemce přidáváme i odkaz na studii o vlivu neionizujícího záření (vysílání 5G sítí) na člověka (PDF).

ČTĚTE DÁLE:

5G 5G procesor 5G smartphone 5G smartphony 5G sítě Apple Astra Zeneca covid covid-19 Dezinformace dimensity ericsson hoax huawei iphone konspirace Koronavirus mediatek mmWave Motorola nejlevnější 5G smartphone novinka O2 očkování očkování covid-19 Pfizer pokrytí procesor práce na dálku práce z domova připojení qualcomm realme rozvoj samsung smartphone snapdragon statistika t-mobile technologie vakcinace Vakcína vakcína covid vakcína mRNA xiaomi

Sdílejte článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *