Tečka za koronavirem, tečka za konspiracemi?

Tečka za koronavirem i konspiracemi o 5G. Utichají s tím, jak virus odchází

Zatímco rok 2020 byl plný až absurdních příběhů, za co vše mohou právě nastupující sítě 5G, rok poté je v těchto vodách klid. Konspirátorům došla inspirace spolu s tím, jak se daří potlačovat pandemii koronaviru. Tečka za koronavirem začíná být i tečkou pro konspirace o sítích páté generace.

Konspirátoři se v pandemii koronaviru a rozvoji 5G sítí doslova našli. Nejdříve měly sítě stát za samotným šířením nového viru, ač na řadě míst, kde se objevil, vůbec nebyly. Následně se konspirace týkala údajného oslabování imunity pomocí 5G vysílačů, což bylo vědecky zcela vyvráceno.

Spojitost mezi sítěmi páté generace (5G) a šířením nového typu koronaviru se věnovala řada odborníků z vědecké obce včetně Světové zdravotnické organizace (WHO). Výsledek vždy byl, že se žádná spojitost nepotvrdila. Na sociálních sítích už ale „vypuštěný balonek“ žil svým životem.

Žádná z výše zmíněných teorií navíc není podložena důkazy. Jak uvádí časopis dTest, spojovat neionizující záření sítě 5G s koronavirem není v souladu s ověřenými fakty, což mimo jiné dokládá právě i skutečnost, že se koronavirus snadno šíří i v oblastech bez pokrytí 5G sítěmi (např. Írán).

Tečka za koronavirem = tečka za konspiracemi

Hlavní sociální média, včetně Facebooku a YouTube, se snaží šíření těchto falešných teorií omezit. Cílem takových zpráv je především hrát na emoce a vždy se za nimi skrývá nějaký ekonomický rozměr, profit či lobby. Lidé, kteří těmto nepodloženým zprávám propadnou, navrch často končí špatně.

Tyto zprávy přitom lze velmi snadno odhalit a dokonce i vyvrátit. Důležité je udržet si zdravý odstup a u informací, které znějí často až spiklenecky, zbystřit. Jak odhalit fake news, dezinformaci či hoax jsme si ostatně popsali v tomto textu. Kdo se těmito pěti kroky bude řídit, může být v klidu.

Jelikož se nicméně dezinformace o 5G šíří dále, pojďme si shrnout základní fakta. Ta nejenže řadu z nich uvede na pravou míru, ale ozřejmí i řadu dalších souvislostí.

Rádiové vlny a bezpečnost

Předně je třeba připomenout, že zkratka 5G neznamená nic jiného než označení vývojové fáze mobilních sítí. Zatímco původní NMT sítě, které se začaly budovat v 80. a 90. letech minulého století, by šlo označit za první generaci (odtud to G), tedy 1G, GSM sítě za 2G, sítě třetí generace 3G, dnes máme nerozšířenější čtvrtou generaci – 4G. Více v této infografice.

Společným jmenovatelem všech generací mobilních sítí je využívání rádiového spektra k šíření signálu. Tyto rádiové signály jsou prakticky stejné jako ty, které známe ze šíření televizního či rozhlasového sifgnálu. A známe je tedy více než sto let. Jednotlivé generace mobilních sítí pouze vylepšovaly a zefektivňovaly způsob, jak se signály nakládat.

U sítí 5G se hojně skloňuje pásmo takzvaných milimetrových vln, což má být novinka nebezpečná zdraví. Opak je pravdou. Svými vlastnostmi se milimetrové vlny blíží viditelnému světlu a zatímco konspirace tvrdí, jak se dostanou milimetrové vlny pod kůži, světlem ji sotva prosvítíte. Důležité je v tomto smyslu pochopit, co je to ionizující a neoionizující záření.

Stejně jako se dnes už nikdo nebojí televizního či rozhlasového vysílání, protože je tu s námi od 30. let minulého století, časem podobně samozřejmě začneme vnímat i mobilní sítě. To ovšem neznamená, že se vliv na zdraví nezkoumá. Zkoumá se průběžně, ale nic zatím negativní vliv nepotvrzuje. Dokonce i kritizované zvyšování limitů má své logické vysvětlení.

Vliv 5G na zdraví

Důležité je si zapamatovat (zjednodušeně řečeno), že mobilní telefony a vysílače přenášejí rádiové signály při frekvencích výrazně nižších, než jsou frekvence například rentgenového či radioaktivního záření. Ty jsou naopak dostatečně silné, aby poškodily lidské buňky.

Pravidla a normy určené legislativou k ochraně zdraví před případnými účinky elektromagnetického pole jsou striktně nastaveny jak na úrovni Evropské unie, tak i samotné České republiky, a zahrnují nejnovější technologie včetně sítí 5G.

Tyto informace byly známy již dávno předtím, než se všudypřítomné mobilní připojení stalo samozřejmostí pro miliardy lidí po celém světě. Vědecké studie stále přinášejí uklidňující výsledky a přední instituce, jako jsou americký Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA)Národní institut pro boj proti rakovině, či americká Federální komunikační komise (FCC), potvrzují, že používání mobilních telefonů má naprosto minimální či vůbec žádné dopady na lidské zdraví vzhledem k již existujícím limitům.

Stejně se k situaci staví i WHO, která prohlásila, že neexistuje žádná studie, jež by potvrdila negativní následky na lidský organismus po vystavení bezdrátové technologii. Novinky, které sítě 5G na tomto poli přinášejí, lze pak označit za vyloženě technické finesy (paprskování, network slicing…).

Nebezpečné konspirace o 5G

Sílu šíření konspiračních teorií okolo sítí 5G naplno ukázalo dění ve Velké Británii v dubnu 2020. Mezinárodní zpravodajská agentura Reuters tehdy přinesla první zprávy o úmyslném podpalování telekomunikačních stožárů pro 5G sítě. A to i na místech, kde žádné 5G sítě ještě nebyly.

K reakci to tehdy dohnalo i přední politiky, například člen britského kabinetu Michael Gove označil fámy ohledně škodlivosti 5G sítí za „nebezpečné nesmysly“. Podobně se vyjádřil i ředitel britské Národní zdravotní služby (NHS) Stephen Powis, podle nějž jde o „nejhorší druh falešných zpráv“.

O situaci hovořil i ředitel mezinárodní mobilní asociace GSMA Mats Granryd, podle nějž je „politováníhodné, že útoky na komunikační infrastrukturu jsou založeny na zjevných nepravdách“. Spojitost mezi onemocněním covid-19 a sítěmi 5G jednoznačně popřel.

Že jsou tyto zprávy vylhané a mají za cíl jen šířit paniku a nejistotu ve společnosti, ostatně ukazuje i postupný odklon konspirátorů od sítí 5G. Většina těch, kdo sítě páté generace označoval za strůjce světové pandemie, postupně přesunula energii k dezinformačním kampaním kolem očkování.

Hoaxy, fake news, dezinformace

Na nepravdivá tvrzení se dlouhodobě zaměřují i různé organizace, které se snaží rozkrýt jejich původ a uvést je na pravou míru. Souhrnně se označují za fact-checkery, v Británii to byla například organizace Full Fact. Mimo jiné i ona upozornila na to, že se virus šíří i v zemích bez funkčních 5G sítí. A dodává, že důkazy o škodlivosti 5G sítí na lidské zdraví dosud neexistují.

Takzvaný fact-checking je přitom velmi důležitou součástí boje s dezinformacemi, hoaxy či fake news (co je co, najdete ve slovníčku níže). Tyto organizace, často fungující na dobrovolnické bázi, například odhalily, že hojně sdílený příspěvek o „pálení 5G vysílače“ v italském městě La Specia z května letošního roku je holá lež. Více v tomto textu.

Falešné zprávy
(Fake News)
Žánr tzv. žluté žurnalistiky (bulvární či neetické novinařiny) úmyslně šířící dezinformace či hoaxy za účelem ovlivnit a zmanipulovat příjemce. (Wikipedia)
Dezinformace
(Disinformation)
Lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti, tak aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti. (Wikipedia)
HOAXOznačuje podvod, mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu. V elektronické komunikaci je to speciálně nevyžádaná e-mailová nebo IM zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit… Většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání (Wikipedia)

K pochopení celé situace kolem 5G sítí přitom stačí přijmout fakt, že sítě 5G jsou jen souborem vylepšení mobilních rádiových a síťových technologií, které díky tomu nabídnou razantně vyšší rychlost stahování, neuvěřitelně nízkou latenci a především mnohem vyšší kapacitu. Tedy vše, co by současné sítě 4G nedokázaly. A co by nás do budoucna příliš omezilo.

Tato vylepšení přitom nejsou sama o sobě průlomovými novými technologiemi. Jde jen o způsob, jak skrze moderní mobilní sítě podpořit i růst nových služeb, nových odvětví ekonomiky, digitalizaci a podobně. Možnostem, které 5G sítě skýtají, se detailně věnujeme v naší rubrice 5G v praxi. Po 2G, 3G a 4G je 5G zkrátka jen evoluce současných technologií.

Výzkum musí pokračovat

Bez ohledu na nesmyslnost řady hoaxů kolem sítí 5G i fakt, že on nástupu prvních bezdrátových sítí před třiceti lety dosud nedošlo k celosvětové epidemii nemoci, která by byla z fyziologického hlediska nevysvětlitelná a bylo by možné ji přičíst všudypřítomnému používání mobilních telefonů fungujících na kterékoliv frekvenci, je potřeba být opatrný. Automaticky tento předpoklad zkrátka neznamená, že můžeme upustit od pečlivého zkoumání dopadů nových technologií na lidské zdraví.

Všechny dosud provedené průzkumy však potvrzují, že spojitost 5G sítí s šířením virů či s jinými dopady na lidské zdraví a životní prostředí jsou zcela nepodložené. Jediným zásadním vlivem mobilních sítí zůstává, že velmi rychle šíří data a informace, včetně těch nepravdivých a škodlivých, jakými jsou třeba fake news o 5G.

Tečka za koronavirem tak skutečně znamená i tečku za šířením lživých, nepodložených či smyšlných dezinformací, fake news a hoaxů.

ČTĚTE DÁLE:

5G 5G procesor 5G smartphone 5G smartphony 5G sítě Apple Astra Zeneca covid covid-19 Dezinformace dimensity ericsson hoax huawei iphone konspirace Koronavirus mediatek mmWave Motorola nejlevnější 5G smartphone novinka O2 očkování očkování covid-19 Pfizer pokrytí procesor práce na dálku práce z domova připojení qualcomm realme rozvoj samsung smartphone snapdragon statistika t-mobile technologie vakcinace Vakcína vakcína covid vakcína mRNA xiaomi

Sdílejte článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *