5G sítě jsou budoucnost

5G v praxi: Koncept Smart City posune města do 21. století, projekty už běží

S nástupem technologie 5G dostává zcela nové rozměry i koncept Smart City neboli Chytré město. Přístup založený na zavádění moderních technologií do řízení samospráv dostává s 5G nový smysl. Uplatnění díky sítím páté generace nalezne v dopravě, energetice a mnoha dalších odvětví.

Dnes města často od implementace chytrých služeb a zařízení odrazuje nedostatečná kapacita sítí. Respektive nároky, které takové služby na informační a komunikační infrastrukturu (ICT) mají. Chytré služby a jejich využití pomocí 5G sítí přitom mohou být podle ministerstva pro místní rozvoj jedním ze základních kamenů pro další rozvoj měst a obcí.

I proto se takzvaným Chytrým či Inteligentním městům obšírně věnuje již mnohokrát citovaná vládní strategie Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice. Mimo jiné připomíná, že je to jedna z nejpestřejších oblastí pro praktické nasazení 5G sítí. Uplatnění tento koncept nachází třeba v oblasti energetiky, dopravy, ale i veřejného osvětlení č odpadového hospodářství.

„Je to jeden z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace měst a obcí, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života obyvatelstva a zefektivnit správu věcí veřejných,“ definuje ministerstvo průmyslu a obchodu, které za zmíněným strategickým dokumentem stojí, základní myšlenku konceptu Smart City (Smart Cities).

Smart City šetří (nejen) veřejné finance

Cílem „chytrých měst/obcí“ ale není jen zmíněné usnadnění života jejich obyvatelům. Klíčový je i důraz na snížení nákladů souvisejících s provozem městské infrastruktury. A přináší i zjednodušení procesu zapojení odborné i široké veřejnosti pomocí elektronických nástrojů, přičemž e-government (elektronická státní správa) je tu vnímána jako podsložka koncepce.

Základem inteligentních měst a obcí jsou podobně jako u Internetu věcí (IoT) koncová zařízení. Ta povětšinou automatizovaně sbírají data, která předávají k vyhodnocení dalším systémům. Ty je ukládají, agregují, vyhodnocují a automatizovaně realizují odpovídající aktivity.

Součástí chytrých měst jsou pak často i nejrůznější mobilní aplikace, které umožňují obyvatelům využití těchto dat třeba při plánování nejvhodnějšího dopravního spojení. Příkladem uplatnění konceptu Smart City tak může být chytré řízení městské dopravy přizpůsobující se aktuální dopravní situaci.

Ale nejen to. Chytré město je zkrátka celý ekosystém chytrých a inteligentních řešení. Klíčové příklady přikládáme, další nabízí zmíněná vládní strategie.

  • Inteligentní dopravní systémy (ITS, dopravní telematika) integrují informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících odvětví a umožní organizaci a řízení dopravních a přepravních procesů, tedy aby se dopravní systém využíval efektivněji, bylo možné eliminovat dopravní problémy, optimalizovat přepravní výkony, zvýšit bezpečnost dopravy a zlepšit komfort pro řidiče a cestující.
  • Systémy řízení zdrojů, do nichž spadají inteligentní energetické sítě, inteligentní systémy solární a větrné energie a vodního hospodářství. Typickými příklady je zavádění monitorovacích systémů za pomocí senzorů pro veřejné osvětlení, řízení energetických toků, parkování, mobilitu, svozu odpadu, monitorování životního prostředí (kvalita ovzduší, vody, teplota), dobíjecích stanic pro elektromobilitu, využívání bezplatného WiFi apod.
Příklad struktury služeb a aplikací v případě Smart Cities/Villages
(Zdroj: 5G strategy for Germany, 2017)

Chytré město a 5G: dnes nevíme, co bude zítra

Mnohé služby přitom ještě ani neznáme. Budou se objevovat podle toho, jaká bude potřeba společnosti a jaké možnosti nabídnou technologie. Jejich využití pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí obyvatel přitom není ničím novým, v případě technologií 5G však půjde o skutečně plošné využití.

Plochy se navíc podle účelu budou členit na takzvané kampusy. Ty se budou odlišovat určitými specifickými požadavky na sítě či služby elektronických komunikací, bezpečnost nebo použité aplikace.

Už dnes pak v rámci projektu 5G pro 5 měst existují „první vlaštovky“ v Plzni a Bílině. Zapojení dronů do plzeňského integrovaného záchranného systému umožní díky 5G sítím přenášet obraz z dronů v reálném čase do krizových štábů hasičů, policistů nebo záchranářů a bílinský kamerový a senzorický systém zas bude schopen díky chytrým aplikacím samostatně vyhodnotit nebezpečnou situaci a upozornit na ni.

ČTĚTE DÁLE:

5G 5G procesor 5G smartphone 5G smartphony 5G sítě Apple Astra Zeneca covid covid-19 Dezinformace dimensity ericsson hoax huawei iphone konspirace Koronavirus mediatek mmWave Motorola nejlevnější 5G smartphone novinka O2 očkování očkování covid-19 Pfizer pokrytí procesor práce na dálku práce z domova připojení qualcomm realme rozvoj samsung smartphone snapdragon statistika t-mobile technologie vakcinace Vakcína vakcína covid vakcína mRNA xiaomi

Sdílejte článek

1 komentář u “5G v praxi: Koncept Smart City posune města do 21. století, projekty už běží”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *