Logo ČTÚ

ČTÚ umožňje testování pásma mmWave pro 5G sítě

Rada ČTÚ na svém jednání tento týden přijala opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra pro pásmo 24,25–27,5 GHz. Tím zpřístupňuje pásmo milimetrových vln pro testování.

Opatření stanoví základní technické podmínky a způsob autorizace prvního pásma milimetrových vln určeného pro sítě 5G, což je nezbytná podmínka pro ověření příležitostí jeho budoucího komerčního využití. Úsek pásma o šířce 1 GHz ČTÚ prozatím s ohledem na závěry veřejné konzultace a poznatky z jednání se zástupci sektoru zpřístupňuje k využití na základě individuálního oprávnění k experimentálnímu provozu.

V praxi to znamená, že pásmo mmWave, s jehož budoucím využitím se v Česku počítá, teď mohou operátoři a další subjekty začít testovat, vždy však jen se speciálním povolením ČTÚ. Úřad ve své zprávě píše, že k tomuto kroku přistoupil i s vědomím toho, že na trhu teprve vzniká nabídka zařízení 5G a reálně zatím neexistuje poptávka po nových službách v tomto pásmu. Ve světě však již pásma milimetrových vln využívána jsou.

K upřesnění podmínek pro komerční využití pásma mmWave přistoupí ČTÚ na základě poznatků z experimentálního využití pásma, optimalizace plánovacích mechanismů a výsledku projednávání návrhů evropských technicko–regulačních opatření k zajištění vzájemné koexistence sítí.

Samotné opatření vydané ČTÚ lze prozkoumat na stránkách úřadu.

Sdílejte článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *